Reservdelssökning

 

Sökning av reservdelar finns här >> (Nemigaparts.com) eller här>> (oeparts24.com)

Medlemmar i Mercedes-Benz Klubben Sverige har tidigare haft tillgång till epc (electronic parts catalog) och Parts information. Denna tillgång dragits in.

Mercedes information om detta återges i svensk översättning nedan. 

Kära klubbmedlem,
Du är intresserad av att registrera dig för gratis användning av Mercedes-Benz reservdelsinformation.
Tyvärr är den här funktionen eller alternativet inte längre tillgänglig tills vidare.
Eftersom Parts Information i första hand är ett internt system designat för professionella, kommersiella användare, blir dess drift allt mer komplex. Exklusiv tillgång utan kostnad för privata användare är ett undantag som vi kunde implementera efter att det gamla systemet (EPC) avvecklades.
Behovet av tekniskt och innehållsmässigt stöd för Club-användare har som ett resultat blivit så omfattande och mångsidigt att kapaciteten att hantera det inte längre är tillräcklig.
Dessutom fortsätter arbetsbelastningen som krävs för att sätta upp användare och användaradministration (t.ex. lösenordsåterställning) att öka med antalet användare och leder till extremt långa väntetider för dig som användare.
Vi jobbar hårt för att hitta en alternativ lösning. Vi kan dock i nuläget inte säga om och när detta kommer att vara tillgängligt.
Vi litar på att du kommer att uppskatta vår position och skulle vilja betona, som svar på ett antal förfrågningar, att gratis tillhandahållande av reservdelsinformation är en frivillig tjänst från Mercedes-Benz Classics sida och inte är en del av din klubbmedlemsavgift.
Vilka alternativ till reservdelsinformation finns tillgängliga?
Precis som tidigare finns Mercedes-Benz företagsägda försäljnings- och serviceställen och avtalsparter tillgängliga som primära och kompetenta kontakter. Dessutom konsoliderar Mercedes-Benz ClassicPartner-nätverket många experter för olika fordonsmodeller, tjänster och fordonshandel. Varje Mercedes-Benz ClassicPartner är inte bara en klassisk specialist, utan också, och viktigast av allt, en Mercedes-specialist. I ett nätverk som för närvarande består av 46 Mercedes-Benz ClassicPartner-anläggningar över hela Tyskland kan praktiskt taget alla hitta sin specialist för sin respektive modellserie och önskad service. Detta nätverk utvecklas fortfarande och utökas kontinuerligt på internationell nivå.
All ytterligare information om Mercedes-Benz ClassicPartners hittar du här:
Mercedes-Benz Service: ClassicPartner
Mercedes-Benz Classic erbjuder även en reservdelssökning på:
Sök efter Mercedes-Benz Classic reservdelar (mercedes-benz-classic.com)
vilket ger många möjligheter att hitta delar och kontrollera deras tillgänglighet.