Medlemsenkät 2023/2024

Enkäten besvarades av ca 1000 personer (984 inkomna svar) vilket får anses vara mycket bra. 

Svaren återges precis så som de skrivits in i frågeformuläret. I de fall det har inkommit kritik som pekar ut, eller där man kan förstå vem som menas, har svaret på frågan tagits bort i denna redogörelse. Likaså finns inga medlemsnummer kvar. Den borttagna kritiken har givetvis diskuterats med berörda och klubbens styrelse och regionansvariga har tagit del av alla svar i sin helhet.

Fråga 17 utgår då frågan var otydligt ställd.

Svarsdokumentet är ganska stort (4616 kb) men innehåller länkar som tar läsaren till svaren och tillbaka till frågelistan som ser ut enligt nedan.

Länk till svarsdokumentet

Frågor
1. Hur länge har du varit medlem i Mercedes-Benz Klubben Sverige? 984 svar.
2. Hur fick du kännedom om klubben första gången? 984 svar.
3. Var det enkelt att gå med i klubben? 984 svar.
4. Om du svarade ”Nej” i förra frågan, vad var svårt? 15 svar.
5. Vilken var den största anledningen till att du ville gå med i klubben? 984 svar.
6. Om du svarade ”Annat” i förra frågan, vilken var anledningen till att du ville gå med i klubben? 113 svar
7. Är det något du saknar i klubbens verksamhet? Vad ska klubben satsa mer/mindre på? 352 svar.
8. Vilken typ av träffar föredrar du? Ange max 3 alternativ. 2900 alternativ.
9. Vad vill du se mer eller mindre av i Mercedes-Benz Journalen? 448 svar.
10. Vad vill du se mer eller mindre av i sociala medier? 313 svar.
11. Deltagandet på den årliga Föreningsstämman är vanligtvis väldigt lågt. På vilket sätt tror du vi kan få fler medlemmar att deltaga? 386 svar.
12. Har du handlat i klubbshoppen? 984 svar
13. Är det enkelt att handla i klubbshoppen? 984 svar
14. Har du nyttjat någon av rabatterna som klubben förhandlat fram? Vad? 1159 svar
15. Har du någon bil försäkrad via MHRF? 984 svar.
16. Om du svarade ”Ja” på förra frågan, hur många bilar? 139 svar.
17. Hur många bilar är försäkrade via MHRF genom Mercedes-Benz Klubben? Utgår då frågan var otydligt ställd.
18 Hur vill du främst få information från klubben? 984 svar
19. Vill du engagera dig aktivt på något sätt i klubben? Vad kan du då tänka dig att göra? 313 svar.
20. Övriga kommentarer 174 svar