EPC – Upphör

EPC-katalogen upphör från och med den 14 december 2018.

En ny katalog kommer ersätta den gamla i början av februari 2019.

Mer information om detta här >>