Försäkringen

MHRF-logo med text CMYK.eps

Är du medlem kan du teckna en mycket förmånlig MHRF-försäkring.
Försäkringen ger dig som bilägare i klubben ett mycket prisvärt skydd för din klenod. Det finns dock en del speciella villkor förknippade med densamma. Klicka på MHRF-Försäkring för mer detaljerad information.

Frågor som rör försäkringen besvaras av Jan Qvick via e-post till:
forsakringar@mbks.se eller på telefon 070-5394619.

En komplett ansökan görs via MHRF:s hemsida, www.mhrf.se

1. Gå in på mhrf.se, klicka på fliken ”MHRF-försäkringen
2. Klicka på ”Så här skapar du ansökan om MHRF-försäkring”, följ instruktionerna
  a.   Skapa ett digitalt konto på MHRF
  b.   Skapa en digital försäkringsansökan
3.  Utse en Fordonsinspektörer se PDF >>
  a.   Besiktningsman får då ett bekräftelsemail att det finns ett besiktningsärende
  b.   Besiktningsman kontaktar den sökande, bestämmer en tid för besiktning
4. Besiktningsman besiktar enligt den överenskomna tiden, besiktningsprotokollet skrivs in digitalt
  a.    Besiktningsmannen digitaliserar protokollet direkt på MHRF:s server
  b.    Ansökan och besiktningsprotokollet vidarebefordras via MHRF:s server till klubbens försäkringsansvarige
  c.    Den försäkringsansvarige godkänner ansökan

Tack vare det digitala ansökningsförfarandet har administrationen och ledtiden förkortats, och din försäkring blir klar mycket snabbare än vid en manuell hantering.