Digital föreningsstämma

i Mercedes-Benz Klubben Sverige 2021

Lördagen den

24 april kl. 14.00

Föreningsstämman i år kommer att hållas online via Microsoft Teams på grund av COVID-19.
För att kunna delta behöver stationära dator ha kamera och mikrofon.
Registrering görs nedan senast den 17 april.

En länk till mötet kommer med e-post när du har anmält dig. 
Det går bra att använda bärbara dator och mobiltelefon.

Dokumentation inför stämman:

1. Förslag till dagordning >>

2. Verksamhetsberättelse >>

3. Resultat- och balansräkning >>

4. Budget >>

5. Revisionsberättelse >>

6. Rapport från verksamhetsgranskaren >>

7. Valberedningens förslag >>

Du måste vara medlem i Mercedes-Benz Klubben Sverige.

Här registrerar du dig: