Försäkringen

MHRF-logo med text CMYK.eps

Så här får du MHRF-försäkring

Så här gör du steg för steg:

1. Vi ser gärna att du varit medlem i klubben en tid för att vi ska kunna veta att du är intresserad av vår hobby.
2. Montera batteriavskiljare och brandsläckare i bilen.
3. Ta minst åtta bilder på bilen enligt anvisning på MHRF:s hemsida, gärna ytterligare några bilder på instrument och förarmiljö. Bilderna måste vara framställda hos ett fotoföretag som har fullgod utrustning att ta fram åldersbeständiga fotokopior i storlek 10×14 cm. Bilderna ska vara tydliga och utan blänk eller skuggspel. Ta med bilderna till besiktningen.
4. Fyll i den försäkringsansökan som finns å MHRF:s hemsida och
ta med till besiktningen. Alternativt tillhandahåller
besiktningsmannen blanketten.
5. Boka tid hos en av klubbens besiktningsmän (finns i MBJ sid 5).
6. Besiktningsprotokollet, bilderna och din ansökan skickas till klubbens försäkringsansvarige; se adress nedan.
7. När försäkringen är godkänd får du skriftlig bekräftelse från MHRF.
  
MBKS försäkring, Hans Gustafson, Rappestad Nysätter, 590 47 Vikingstad

Är du medlem så kan du teckna en mycket förmånlig MHRF försäkring.
Försäkringen ger dig som veteranbilsägare ett mycket prisvärt skydd för din klenod. Det finns dock en del speciella villkor förknippade med densamma. Det övergripande villkoret är att den endast får brukas till rena nöjeskörningar, dvs. den får inte användas som bruksbil inte ens när bruksbilen står på verkstaden. Det är givetvis ok att ta med den någon enstaka gång till arbetet för att visa arbetskamraterna. Klicka på MHRF-Försäkring för mer detaljerad information.

De försäkringstyper som vi i klubben kan förmedla till dig som medlem är:

  • Helförsäkring: Avsedd för fordon som är renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds- och vagnskadeförsäkring.
  • Renoveringsförsäkring: bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon.
  • Uppställningsförsäkring: Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte skall användas på en längre tid.
  • Lagerförsäkring: För orenoverade hela fordon i sämre skick men som väntar på en senare renovering.

Skillnaden mellan MHRF-försäkringen och liknande försäkringar
MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Det är alltså inget anonymt försäkringsbolag som står för fiolerna vid skador, utan de övriga mer än 37 000 MHRF-försäkringstagarna. Där har du förklaringen till att vi är så noggranna när vi tar in nya försäkringstagare och till att vi ibland säger nej till försäkringsansökningar.

Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Från klubbens kansli kan du erhålla blanketter för försäkringsansökan samt få reda på vilken försäkringsombud du skall ställa din ansökan till.

OBS:
Det är klubbens försäkringsombud som ska ha din ansökan och inte MHRF. Det är även till dessa besiktningsombud som du ska vända dig till med frågor. Tänk också på att dessa arbetar ideellt för klubben på sin fritid. Var också noga vid försäkringsbesiktningen som görs tillsammans med ditt ombud i klubben att du har med alla efterfrågade handlingar.

Allt material som rör MHRF-försäkringen ska skickas till försäkringsansvarig i MBKS:
Hans Gustafson, Rappestad Nysätter, 590 47 Vikingstad.

Frågor som rör försäkringen besvaras av Hans via e-post till:
forsakringar@mbks.se eller på telefon 070-676 29 75

Länk till vår försäkring MHRF>>