Adresser

Om du vill kontakta klubben är adressen enligt nedan:

Klubbens nya kontaktuppgifter är:

Mercedes-Benz Klubben Sverige
Ubbyvägen 50,
762 94 Rimbo
Telefon: +46727 34 99 29

E-Post: kansli@mbks.se